Prisiminkite Draugo Fondą savo palikimuose ir testamentuose.

Nuo 1992 metų Draugo Fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugoˮ laikraštį.

Prisiminkite Draugo Fondą savo testamente. Keletas stambesnių palikimų užtikrintų „Draugoˮ laikraščio gyvavimą daugeliui metų!

Palikimus skirkite Draugo Fondui, testamente įrašydami:
"Draugas Foundation", EIN numeris: 36-3916303 .

Draugas Foundation yra nepelno siekianti organizacija, 501(c)(3) .

Aukos Draugo Fondui nurašomos nuo mokesčių.

Jei turite klausimų, kreipkitės į Draugo Fondo Pirmininkę, Mariją Remienę: tel. 773-585-9500.

To keep your 0.5% Amazon donations coming, you will need to log in to AMAZON using the address: smile.amazon.com.
Or: https://smile.amazon.com/ch/36-3916303
Please remember the "DRAUGAS FOUNDATION" in your will and legacy gifts.

A few legacy gifts of moderate size will ensure the health of both "Draugas" and "Draugas News" for many years to come.

You can write "Draugas Foundation" into your will by specifying: "Draugas Foundation", EIN number: 36-3916303.

The Draugas Foundation is a charitable, 501(c)(3) organization. All donations are tax deductible.

For further questions, please call: Marija Remiene tel. 773-585-9500.

Draugo Fondas 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629.
tel: 773-585-9500 - M. Remienė


estate plan


draugo fondas
You don't need a PayPal account to donate.

1) Press the Donate button
2) Fill in the amount you want to donate in the blue section up top.
3) Go to the "Don't have a PayPal account?" section on the lower left part of the form above the credit card images.
4) Press "Continue"
5) Fill in your credit card information
6) Thank you!